BBC – Cafekhayyam II

موسیقی اردلان پایوار، پیمان سلیمی و امیرحسین حسینی روی قایقی در پاریس: بلور بنفش

در این برنامه بهزاد بلور به دیدار هنرمندانی می‌رود که از کشورهای مختلف اروپا و حتی آمریکا در یک کشتی در پاریس جمع شدند تا در یک روز کارهای خود را برای جمعی کوچک اجرا کنند. این یکی از برنامه‌های هنری کافه خیام (انجمن هنری خیام) در پاریس است که هنوز سکویی است برای معرفی فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان مقیم در اروپا. در این برنامه بلوربنفش، پیمان سلیمی از فلورانس ایتالیا به همراه اردلان پایوار (گروه ایندو) از ده هزار فرسنگ دورتر می‌خواند و ترانه بردی از یادم را با نگاه متفاوتی اجرا می‌کند. امیرحسین حسینی (بازیگر سابق تلویزیون ایران) هم در عرشه کشتی از بوسه می‌خواند.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.