BBC – Cafe khayyam VI

کافه خیام، خوش نشینی در پاریس – بلور بنفش

 

شاید فقط در پایتختی مانند پاریس و در اروپای امروز این امکان بوجود می‌آید که سلیقه و سبک‌هایی که حتی درتضاد با هم هستند زیر یک سقف و برای یک گروه تماشاچی اجرا شوند. انجمن فرهنگی خیام چنین جمع‌های هنری‌ای را که خوش نشینی نام گذاشته (برگرفته از شعر: خیام اگر زباده مستی خوش باش …) برگزار می‌کند. در این شب نشینی‌ها جمع شرقی و فرانسوی در کنار هم می‌نشینند شعر می‌خوانند و به موسیقی متنوع و نوآوری‌ها و گاه دستاوردهای سالیان هنرمندان گوش می‌دهند و با یکدگر تبادل فرهنگی می‌کنند. بهزاد بلور به دیدن یکی از این خوش نشینی ها رفته تا شعر و موسیقی هنرمندانی را به تصویر درآورد که از گوشه کنار اروپا به این محفل آمده بودند. شبی با اشعار فارسی و فرانسوی و دنیای رنگارنگی از موسیقی اصیل ایرانی، پاپ کردی، راک اکوستیک و موسیقی سحرآمیز “نئو شامانیک فولک”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.